Hôm nay, 23/01/2021

Trang chủ   l  Gửi bài   l  Hướng dẫn  

Tìm kiếm

Trang chủ

Giới thiệu

Thành viên CLB

Tác phẩm

Trao đổi

Bếp núc văn chương

Chuyện bên lề

Người truy cập thứ :
397254

 
 

 

Qui chế hoạt động (Điều lệ tạm thời) của Câu lạc bộ Văn Thơ B­ưu điện

I. Tôn chỉ mục đích:

Tạo một sân chơi văn hoá cho CBCNVC ngành Bư­u điện, hư­ởng ứng và thiết thực góp phần xây dựng nền “Văn hoá doanh nghiệp “của ngành Bư­u điện để thúc đẩy ngành phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn.

Nâng cao trình độ thư­ởng thức cũng như­ sáng tác các tác phẩm Văn học cho các Hội viên của Câu lạc bộ.

Biện pháp thực hiên:

- Trao đổi các tác phẩm để học hỏi lẫn nhau.

- Tạo mối quan hệ tốt trong Câu lạc bộ để giúp đỡ nhau.

- Mở rộng mối quan hệ của CLB với với các đơn vị trong ngành và xã hội.

II. Tổ chức của Câu lạc bộ:

Câu lạc bộ văn-thơ Bư­u điện là một tổ chức quần chúng tự nguyện của cán bộ công nhân viên chức ngành Bư­u điện đặt trực thuộc Công đoàn Bư­u điện Việt Nam.(Quyết định số:314/QĐ-TG-CĐBĐ ngày 15/04/2003, Tài khoản: Câu lạc bộ văn thơ Bưu điện số:1200311001695 tại Sở Giao dich ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

II.1. Câu lạc bộ có tổ chức ở Trung ­ương với tên gọi là Câu lạc bộ văn thơ Bư­u điện hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

II.2. Câu lạc bộ ở Trung ­ương đư­ợc tổ chức theo từng nhóm theo địa bàn:

* Nhóm Học viện Công nghệ BCVT (Thi xã E.R cũ).

* Nhóm các bác đã nghỉ h­u khu vực Hà Nội.

* Nhóm cán bộ đư­ơng chức Khu vực Hà Nội.

* Nhóm thơ sinh viên ( CLB thơ sinh viên Học viện CNBCVT)

II.4.3. Câu lạc bộ có các chi nhánh ở địa phư­ơng có tên gọi là: Câu lạc bộ văn thơ B­u điện tỉnh A, thành phố B, ...

III. Hội viên:

Có Hội viên cá nhân và Hội viên tập thể (các CLB Văn-Thơ B­ưu điện ở các tỉnh và thành phố).

III.1. Đối t­ượng kết nạp:

1. Tất cả những ng­ười làm nghề Bư­u điện tự nguyện tham gia.

2. Một số ng­ười (rất hạn chế) ngoài ngành gắn bó với Câu lạc bộ.

3. Có thể bao gồm cả Hội viên của các Câu lạc bộ khác.

III.1.2. Tiêu chuẩn Hội viên:

1. Hội viên chính thức (Thẻ xanh): Có ít nhất một trong ba điều kiện sau:

a. Có các tác phẩm đã đ­ược in do một Nhà xuất bản ấn hành.

b. Có tác phẩm đ­ược in trong câc tuyển tập (có NXB ấn hành).

c. Có ít nhất 2 bài thơ hoặc 1 tác phẩm văn xuôi đ­ược in trên báo.

2. Hội viên dự bị (Thẻ vàng):

Chỉ cần có hai bài thơ hoặc một tác phẩm văn xuôi có chất l­ượng đ­ợc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ chấp nhận.

III.1.3. Trách nhiệm và quyền lợi của Hội viên.

1. Tất cả Hội viên (cả chính thức và dự bị) có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ và tích cực đóng góp vào các mặt hoạt động của Câu lạc bộ cả vật chất và tinh thần.

2. Đóng Hội phí hàng năm: 50.000đ/ng­ời

3. Hội viên đ­ược quyền bầu ra Ban chủ nhiệm.

4. Hội viên đư­ợc quyền tham gia các cuộc tham quan, và sinh hoạt dã ngoại của Câu lạc bộ. Riêng các cuộc giao l­ưu với các địa ph­ương ­ưu tiên cho các Hội viên chính thức (vì cần hạn chế số l­ượng).

5. Hội viên có thể đ­ược hỗ trợ từ 50-100% phí xuất bản tác phẩm của mình, (phải làm đơn để Ban Chủ nhiêm xét căn cú vào khả năng tài chính của Câu lạc bộ).

6. Hội viên dự bị khi có đủ điều kiện sẽ đ­ược chuyển lên Hội viên chính thức.

7. Hội viên có tác phẩm đ­ược in trong các xuất bản phẩm của Câu lạc bộ đ­ược trả nhuận bút tùy khả năng tài chính của Câu lạc bộ (Có thể lấy tiền hoặc sách, khuyến khích lấy sách):

8. Hội viên nào vắng mặt ba lần không sinh hoạt không có lý do sẽ bị xoá tên khỏi danh sách Hội viên Câu lạc bộ.

IV. Ban chủ nhiệm:

* Ban Chủ nhiệm do Đại hội Hội viên bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm.

* Xây dựng chư­ơng trình hoạt động và điều hành các buối sinh hoạt.

* Kết nạp hội viên mới.

* Làm công tác đối ngoại.

* Chịu trách nhiệm tổ chức in ấn và xuất bản các ấn phẩm của Câu lạc bộ:

- Một cuốn tuyển chọn văn thơ vào dịp tết hàng năm (có nhà xuất bản).

- Một tập thơ nội bộ "Nghĩa tình" vào dịp giữa năm (tự in ấn).

* Thành lập “Ban biên tập” (Ban biên tập có thể mời những ng­ời có trình độ biên tập ngoài CLB tham gia) các xuất bản phẩm của CLB.

V. Kinh phí hoạt động của Hội:

Tự trang trải bằng các nguồn:

- Hội phí của Hội viên: : 50.000 đ/năm (Năm m­ơi ngàn đồng/năm)

- Tiền lãi dòng của các sách do Câu lạc bộ xuất bản sau khi đã trừ đi các khoản chi phí nh­ : biên tập, thủ tục in ấn, nhuận bút , lệ phí phát hành và các khoản chi phí cần thiết khác (sẽ hạch toán cụ thể từng cuốn).

- Các nguồn tài trợ khác.

V. Chư­ơng trình và nội dung hoạt động:

V.1. Sinh hoạt thư­ờng kỳ:

3 tháng/ lần vào sáng chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 1,4,7 và 10 hàng năm (có thể có sinh hoạt đột xuất BCN sẽ thông báo)

V.2. Sinh hoạt các nhóm:

Tuỳ các nhóm qui định.

V.3. Nội dung sinh hoạt:

1. Trình bày tác phẩm mới và trao đổi kinh nghiệm sáng tác.

2. Bình các tác phẩm của hội viên (có chỉ định ng­ười chuẩn bị trư­ớc)

3. Mời các nhà chuyên môn bình các tác phẩm của Hội viên hay các tác phẩm đang đư­ợc d­ư luận chú ý.

4. Có thể tổ chức các cuộc đi tham quan và giao lư­u với các địa phư­ơng.

5. Phân công các đ/c có khả năng hoặc mời các nhà thơ, nhà văn trình bầy một số chuyên đề về lý luận văn học để nâng cao khả năng sáng tác và th­ởng thức cho hội viên.

V.4.Các Hội viên tập thể (các CLB các tỉnh thành phố)

Tuỳ hoàn cảnh qui định. Chủ yếu vận động các Hội viên tham gia gửi bài cho các xuất bản phẩm của Câu lạc bộ.

VI. Nội san :

* Tên : Thơ " Nghĩa tình"

* Mỗi số mỗi ngư­ời nộp 3-5 bài đ­ợc chọn từ 1-3 bài (tuỳ chất l­ợng).

* Ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung của Nội san.

* Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm in ấn.

* Số l­ượng: Tuỳ hội viên đăng ký (mỗi ngư­ời có thể lấy một hoặc vài cuốn (các cuốn lấy thêm phải trả tiền phô tô).

V. Trụ Sở: Tại trụ sở của Bộ B­ưu chính Viễn thông :

18 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Biểu quyết thông qua bản Qui chế hoạt động của Câu lạc bộ.

Số ngư­ời đồng ý: 100% Hội viên dự họp

Số ng­ười không đồng ý: không

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2005

Ghi chú: Đã đ­ược sửa đổi bổ sung so với bản đầu năm 2002

Bài mới

  Tiểu phẩm

  Thơ

  CHIẾU RIỆU THU

  Chùm thơ Võ Chí Trường

  CHÙM THƠ VÕ CHÍ TRƯỜNG

  CLB sinh hoạt đầu xuân

  Chùm thơ tháng 9&10.2018

  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

  Sự thành công trên cả mong đợi

  Chùm thơ T5+6.17

3M
hssv
Web gia đình
 

Designed by Web division, VDC1