Hôm nay, 16/04/2021

Trang chủ   l  Gửi bài   l  Hướng dẫn  

Tìm kiếm

Trang chủ

Giới thiệu

Thành viên CLB

Tác phẩm

Trao đổi

Bếp núc văn chương

Chuyện bên lề

Người truy cập thứ :
405143

 
 

 

15 CLB văn thơ Bưu điện

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT MƯỜI LĂM NĂM

CLB Văn thơ Bưu điện Việt Nam

2001 -2016

 

 

                 Kính thưa: - Quý vị quý khách

                                    - và toàn thể các bạn thơ

 

          Trước hết thay mặt CLB văn thơ Bưu điện xin gửi đến các vị khách quý và các bạn thơ lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!

          Tôi xin thay mặt Ban chủ nhiệm CLB báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động của CLB văn thơ Bưu điện (2001 – 2016) với tiêu đề

 

MƯỜI LĂM NĂM XÂY DỤNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

Báo cáo gồm 5 phần:

 

1. Quá trình hình thành và Tổ chức của Câu lạc bộ

2. Những kết quả đạt được trong các mặt hoạt động của Câu lạc bộ

3. Những kết quả đạt được trong sáng tác văn thơ

4. Những tồn tại

5. Định hướng hoạt động trong những năm tới.

 

Tôi xin trình bày cụ thể như sau:

 

I. Quá trình hình thành và Tổ chức của Câu lạc bộ

a/ Quá trình hình thành

Thưa các vị khách quý và các bạn thơ!

Rằm tháng Giêng năm Kỷ Mão (1999), một nhóm 14 người cán bộ giảng dậy và nghiên cứu khoa học của Học viện Công nghệ BCVT cùng có sở thích yêu thơ đã thành lập CLB thơ lấy tên là”Thi xã E.R” do PGs.Ts. Phạm Đạo là chủ nhiệm.

Trước sự bùng nổ về số người yêu thơ trong ngành Bưu điện. Yêu cầu có một sân chơi văn hóa cán bộ ngành Bưu điện cả đương nhiệm lẫn đã nghỉ chế độ

 

- Câu lạc bộ Thơ Bưu điện được thành lập ngày 28/01/2001 do PGs,Ts Phạm Đạo làm Chủ nhiệm. CLB Thơ Bưu điện đã được Hội Nhà Văn Việt Nam đỡ đầu về chuyên môn (sè: 150 / Q§-BST, ngµy 20/11/2002 do Tổng Thư ký Hội Nhà văn Viêt Nam Nguyễn Hữu Thỉnh đã ký)

Với nhu cầu mở rông phạm vi hoạt động động, thu hút đông đảo người yêu thơ trong toàn Ngành.

- Câu lạc bộ Văn Thơ Bưu điện được thành lập ngày12/01/2003. do PGs,Ts Phạm Đạo làm Chủ nhiệm. C©u l¹c bé ®· ®­îc C«ng ®oµn B­u ®iÖn ViÖt Nam c«ng nhËn lµ Tæ chøc v¨n hãa quÇn chóng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµnh B­u ®iÖn (Q§ sè 314 / Q§-TG-C§B§ ngµy 15/04/2003). Được Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội công nhận là đơn vị trực thuộc theo QĐ số 02/QĐ/HNV ngày 3/2/2004)

 

b/ Về Tổ chức của Câu lạc bộ:

CLB đã chú trọng xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động ngay từ Đại hộ lần thứ nhất ngày 12/1/2003

Các CLB địa phương trực thuộc CLB văn thơ Bưu điện gồm:

* Câu lạc bộ Văn Thơ Bưu điện Đà Nẵng đã được thành lập ngày 13/11/ 2001.

* Câu lạc bộ Văn thơ Bưu điện Hải Phòng, được thành lập ngày Nguyên tiêu năm 2003

* Câu lạc bộ Văn Thơ Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/12/2003. Sau đó được đổi tên thành CLB văn thơ Bưu điện Khu vực  ngày 14/12/2008.

* Câu lạc bộ Văn Thơ Bưu điển tỉnh Thái Bình được thành lập ngày 28/08/2008

          Các CLB thơ trực thuộc ở các tỉnh, thành phố ban đầu đã thu hút được nhiều cán bộ nghỉ hưu cũng như còn đang tại nhiệm tham gia sinh hoạt rất sôi nổi và hiệu quả về sau do đặc thù thù riêng của các địa phương các Hội viên đã rút về tham gia các CLB thơ văn của địa phương nên hầu hết các CLB trực thuộc như Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Bình và cả Tp. Hồ Chí Minh không sinh hoạt riêng nữa!

 

       II. Những kết quả đã đạt được trong các mặt hoạt động của CLB

          Chúng tôi rất vui mừng báo cáo với các khách quý và bạn thơ những kết quả trong các mặt hoạt động của CLB trong 15 năm qua

 

 1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ

Câu lạc bộ rất chú trọng tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của mình. Ngay từ khi thành lập đã thông qua bản “Qui chế Tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ” được 100% thành viên có mặt thông qua(ngày 12/01/2003).

Các Câu lạc bộ thành viên(Chi nhánh) căn cứ vào đó tự xây dựng Quy chế hoạt động của mình theo tình hình cụ thể của địa phương.

2. Đã duy trì được khá đều đặn sinh hoạt định kỳ ( 2 tháng một lần vào Chủ nhật đầu tiên của các tháng chẵn).

3. Nội dung sinh hoạt định kỳ bao gồm:

-  Giao lưu những sáng tác văn thơ trong CLB

- Tự đánh giá chất lượng văn thơ của CLB

- Phân công Hội viên có trình độ bình thơ, trao đổi kinh nghiệm về sáng tác thơ cũng như lý luận về các thể loại thơ.

- Phổ biến những công tác nội bộ của CLB.

 

Nội dung sinh hoạt CLB luôn được Ban chủ nhiệm cũng như hội viên quan tâm. Luôn đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt cho ngày càng hấp dẫn hơn. Qua đó các hội viên gắn bó với nhau hơn không chỉ trong văn thơ mà còn cả ý thức trách nhiệm với CLB. Điển hình là hai vợ chồng bacxs Phan Thế Triết và Phạm Thị Sâm tuy đều đã hơn 90 tuổi mà dù thời tiết mưa hay náng vẫn đến sinh hoạt đều đặn – một tấm gương cho các hội viên khác.

       CLB còn khai thác khả năng ca hát của một số hội viên, xen lẫn giữa đọc thơ và ca hát làm cho các buổi sinh hoạt định kỳ sôi nổi và hào hứng hơn.

      CLB tổ chức tặng hoa cho các hội viên có ngày sinh vào hai tháng sinh hoạt. Dù chỉ là một bông hồng nhỏ nhưng ý nghĩa nhân văn rất cao tạo nên nét đẹp trong sinh hoạt, giao lưu thơ. Bác Phan Thế triết đã có bài tâm sự rất hay về chủ đề này với tựa đề “Hỏi còn đọng lại những gì trong ta?” khi bác đọc xong được mọi người tán thưỡng vỗ tay kéo dài.

       4. CLB đã kết hợp trong một số buổi sinh hoạt định kỳ cũng như đi giao lưu đã mời được một số Nhà thơ có tên tuổi nói chuyện chuyên đề về lý luận, cũng như kinh nghiệm sáng tác thơ ca như: Vũ Quần Phương, Trần Ninh Hồ, Phạm Đức v.v...

       - CLB đã động viên các hội viên tham gia sinh hoạt CLB văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam Tổ chức.

       - Động viên hội viên tham gia lớp “Bồi dưỡng viết văn”. Qua lớp bồi dưỡng ấy đã nâng cao được trình độ thẩm thơ cũng như kinh nghiệm sáng tác.

      Đại bộ phận hội viien đã có những tiến bộ rõ rệt, có người khi mới tham gia CLB mới tập tọe làm thơ mà nay đã có những tập thơ riêng ra mắt bạn đọc.

      5. Câu lạc bộ đặc biệt chú ý tới tổ chức cho anh chị em đi thăm các danh lam thắng cảnh của đất nước và giao lưu với cán bộ công nhân ngành Bưu điện ở các tỉnh và thành phố có sự tham gia của các nhà thơ của Hội Văn học nghệ thuật địa phương. Chúng tôi đã đến Quảng Ninh, đến Sa Pa, đến Cát Bà, đến Đền Hùng Phú Thọ, về Hà Tĩnh, xuống Hải Phòng, về Thái Bình lên Hà Giang, Vĩnh Phú v.v... có thể nói không ngoa là hầu hết các danh lam thắng cảnh của miền Bắc, miền Trung CLB chúng ta đều được thăm viếng. - Đó là chất liệu sống cho các Hội viên sáng tác. Mỗi chuyến đi như thế mỗi người đều sáng tác được những áng thơ hay. Có những lần chúng tôi in hẳn thành sách như tập thơ đặc biết “Câu lạc bộ với SaPa”. Bình quân một năm chúng tôi tổ chức được 2 lần đi dã ngoại như thế.

      Mỗi lần về địa phương đều được lãnh đạo chuyên môn cũng như công đoàn các Bưu điện tỉnh thành tiếp đãi ân cần bố trí địa điểm giao lưu và cử cán bộ tham gia giao lưu.

     Đặc biệt nhân đây cũng xin cám ơn các vị laanhx đạo chuyên môn cũng như công đoàn ngành hết sức ủng hộ các hoạt động của CLB cả về tinh thần chũng như vật chất như đồng chí Đỗ Trung Tá, đồng chí Lê Doãn Hợp còn về sinh hoạt với CLB và gửi bài đăng trong các ấn phẩm của CLB.

 

III. Một số kết quả cụ thể đã gặt hái được trong 15 năm qua

 

a/. Các đầu sách CLB đã xuất bản:

1. Người Bưu điện làm thơ T1 - NXB Thanh niên - 2001. In 500 cuốn

2. Người Bưu điện làm thơ T2 - NXB Thanh niên - 2002. In 5000 cuốn ( sau in thực tế là 6000 cuốn)

3. Văn thơ người  Bưu điện - NXB Bưu điện - 2003. In 5.000 cuốn

4. Bầu trời và cánh sóng - NXB Lao động - 2004. In 1.000 cuốn

5. Văn thơ Bưu điện - NXB Thanh niên - 2005. In 1.500 cuốn

6. Thơ tuyển 20 năm đổi mới - NXB Bưu điện - 2006. In 1.100 cuốn

7. Người Bưu điện làm thơ T3 - NXB Thanh niên - 2010. In 2.000 cuốn

8. Nghĩa tình Bưu điện - NXB TT&TT - 2013. In 1.000 cuốn

9. Nghĩa tình còn mãi - NXB HNV - 2016 - 2016. 1.000 cuốn

Trong số này có 2 cuốn nổi bật nhất đó là cuốn “Người Bưu điện làm thơ - Tập II” đã in tới hơn 6.000 cuốn gửi về đến trên 6000 điểm Bưu điện-Văn hóa xã, được dư luân trong và ngoài ngành rất hoan nghênh.

Tập thứ 2 là “Nghĩa tình còn mãi” vừa mới xuất bản xong nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CLB văn thơ Bưu điện. Một tập sách được biên soạn công phu, nội dung phong phú nhất là phần III- Tản văn. Biên tập và in ấn chính quy liệt vào xuất bản phẩm cao cấp - như là một tài liệu giáo dục lịch sử cho các thế hệ cán bộ đã và đang hoạt động trên lĩnh vưc Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin.

b/ Các đầu sách cá nhân hội viên CLB đã xuất bản:

- có ba thành viên có từ 8 - 10 đầu sách đó là Phạm Đạo, Đào Vĩnh và Hoàng thị Phương Lan

- có hai thành viên có 6 đầu sách đó là  Đỗ Quý Bông và Nguyễn Thế Sử.

-  có một thành viên có 5 tác phẩm đó là Vũ Tuyến

- có ba thành viên có 3 tác phẩm đó là Bùi Cẩm Ký, Phan Tất Vĩnh và Nguyễn Thanh Khê

- có hai thành viên có 2 tác phẩm đó là Trịnh Quang Tác và Phùng Thanh Lịch

- có hơn một chục các thành viên có một đầu sách đó là Trịnh Long Đắc và Trần Đình Tuấn, Thu Hiền, Mai Anh, Bá Hoan, Bá Vi Tuân, Phạm Mạnh Khoáng, Văn Bang, Phạm Hồng Vũ v.v. ...

c/ Những đóng góp của CLB với phong trào thơ chung của cả nước

      - Chúng tôi đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam Tổ chức đêm thơ tại Hội trường của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông năm 2004 sau đó được Đài truyền hình phát lại nhiều lần gây một tiếng vang lớn trong cả nước.

      - Nhân Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8) chúng tôi đã tổ chức giao lưu thơ trên mạng “Đào tạo từ xa” của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam gồm 8 điểm trên cả nước.

      - Nguyên Tiêu năm 2012, nhân 10 năm Ngày thơ Việt nam, 80 năm phong trào thơ mới và Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương chúng tôi đã có một “Quán thơ” thơ trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tư Giám. Một quán thơ rất hoành tráng được Ban Tổ chức và đông đào khách đến thăm đánh giá cao góp phần vào sự thành công của Ngày thơ  Việt Nam năm 2012.

     - CLB chúng tôi có 2 hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam: Đỗ Quý Bông và Đào Vĩnh

    - Có 4 hội viên là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội: Phùng Thanh Lịch, Hoàng Thị Phương Lan, Phan Tất Vĩnh và Bùi Cẩm Kỳ

    - Có một hội viên là hội viên hội VHNT địa phương: Võ Chí Trường Nha Trang

 

     Những thành tích đã đạt được trong thời gian qua nhờ các yếu tố sau:

     - Tập thể CLB luôn luôn phấn đấu đoàn kết và nghĩa tình.

     - Mọi người đều quán triệt sâu sắc tôn chỉ mục đích của CLB là tạo một sân chơi văn hóa lành mạnh cho cán bộ công nhân viên chức ngành Bưu điện cả những người còn đang công tác cũng như đã nghỉ chế độ!

     - Hội viên có tinh thần tự giác cao và ý thúc xây dựng CLB

     - Có một Ban chủ nhiệm tâm huyết, hết lòng vì CLB đoàn kết tương trợ nhau hoàn thành các nhiệm vụ được giao

     - Được sự quan tâm của lãnh đạo chuyên môn cũng như công đoàn ở cả cấp Bộ, cấp tập đoàn và các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của .CLB

 

IV. Những  tồn tại

 

     1. Hội viên hầu hết lớn tuổi, năng suất , hiệu quả sáng tác không cao, chất lượng thơ văn chỉ đạt ở mức trung binh.

     2. Chưa thực chú trong phát triển hội viên mới

     3. Việc nâng cao nghiệp vụ sáng tác chưa thường xuyên

     4. Những hội viên là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cũng như Hội VHNT Hà Nội chưa phát huy được vai trò của mình trong sáng tác cũng như giới thiệu king nghiệm sáng tác cho CLB.

     5. Ban Chủ nhiệm hoạt động còn chưa đều tay.

     6. Chưa phát huy được công cụ quảng bá hình ảnh CLB đó là trang web  clbvanthobuudieen.vnn.vn. Tin bài không thường xuyên, hội viên cũng ít vào xem.

     7. Chư tận dụng được sự giúp đỡ của Hội Nhà Văn Việt Nam cũng như Hội VHNT Hà Nội.

 

     V. Định hướng công tác sắp tới

     Để khác phục những tồn tại trên càn làm tốt các công việc sau:

 

    1. Trẻ hóa đội ngũ hội viên bằng các phối hợp tốt với các công đoàn ở các đợ vị của ngành giới thiệu người tham gia CLB.

    2. Phát triển “Hội viên danh dự” – là các tác giả có các tác phẩm ở cơ sở, có thể không tham gia sinh hoạt nhưng góp tác phẩm để CLB in ấn

    3. Tận dụng sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của hội Nhà văn Việt Nam và Hà Nội.

     4. Củng cố và phát huy tác dụng của trang web của câu lạc bộ -

 clbvanthobuudien.vnn.vn

    4. Củng cố bổ sung Ban chủ nhiệm trẻ hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn

 

Hà Nội, 12/06/2016

Chủ nhiệm

PGs.Ts. Phạm Đạo

 

 

 

Các tin, bài khác:

 

Bài mới

  Tiểu phẩm

  Thơ

  CHIẾU RIỆU THU

  Chùm thơ Võ Chí Trường

  CHÙM THƠ VÕ CHÍ TRƯỜNG

  CLB sinh hoạt đầu xuân

  Chùm thơ tháng 9&10.2018

  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

  Sự thành công trên cả mong đợi

  Chùm thơ T5+6.17

3M
hssv
Web gia đình
 

Designed by Web division, VDC1